Coaching & Therapie

Wat is Logotherapie & Existentiële Analyse?

Werk- en levensvreugde ontstaan daar waar we vanuit interne vrijheid kunnen handelen, als we vanuit ons hele zijn en onze diepste overtuiging kunnen functioneren. Als ons voelen, denken en handelen in overeenstemming zijn met onze meest eigen waarden.

De Logotherapie & Existentiële Analyse van Viktor Frankl is een waarden-georiënteerde richting in coaching en psychotherapie die zich ten taak stelt om individuen en groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar een zin- en betekenisvol (werk)leven. 

In plaats van onszelf te verliezen in ons werk en het leven, zouden we ons daarin juist moeten kunnen vinden!

Het bewustzijn van de eigen waarden werkt als een kompas en wijst ons, ook in moeilijke tijden de richting. Tegelijkertijd zijn er altijd factoren die de naald van zijn ijkpunt doen afwijken en het kompas op een dwaalspoor brengen, zodat wij onze essentie niet meer herkennen en onszelf verliezen. In de existentiële analyse onderzoeken wij dus de twijfels, vragen en angsten die onze waarden in de weg staan. 

In de Logotherapie & Existentiële Analyse zijn we gericht op dat wat wezenlijk voor je is. We gaan na waar waarden zijn ontstaan, of ze nog steeds relevant zijn en welke geactualiseerd dienen te worden.

Op deze manier ontspint zich een coherent levensverhaal, waardoor je ongekende krachten activeert en je beter kunt verhouden tot de actuele werkelijkheid.

Het begrip waarde mag op het eerste gezicht wat abstract zijn; veelal zijn we ons maar matige bewust van onze waarden. Zij vormen echter de basis van wie we zijn voor onszelf en anderen, onze identiteit.

Tenslotte 

In ons allen zit een mooie kern. Soms is deze zichtbaar, soms wat verborgen. Het doel van mijn werk als existentieel coach en logotherapeut is deze kern in zijn volle glans te laten stralen.