Welkom

‘De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je erachter komt waarom.’ Mark Twain

Ben je wie je wilt zijn?

Op je werk, in je team, thuis, op school…?

Als je kijkt naar je activiteiten als leidinggevende, als collega, als docent, ouder of student, representeren je acties en reacties, je keuzes en uitspraken wie je werkelijk bent of wilt zijn? 

In hoeverre laat je je leiden door de dwang of juist de verleidingen van de situatie? In hoeverre ageer je vanuit jezelf, je essentie?

Als existentieel coach en logotherapeut begeleid ik mensen op weg naar hun innerlijke vrijheid. Dus niet zozeer lekker doen waar je zin in hebt, maar veelmeer doen waar je zin in vindt.

We onderzoeken waarmee je je wilt identificeren en waarvoor je je wilt inzetten. Zodat je doelen en je gedrag je waarden en drijfveren weerspiegelen.

Deze aanpak komt voort uit de overtuiging dat levens- en werkvreugde daar ontstaan, waar we vanuit ons hele zijn en onze diepste overtuiging kunnen functioneren.

Neem contact op als je je afvraagt waarom je ’s avonds uitgeput en lusteloos bent, waar het gevoel vandaan komt dat je je steeds moet verdedigen, als je jezelf opnieuw wilt uitvinden, of de identiteit van je team wilt versterken… 

We gaan op zoek naar wat je leidt en je verbindt; naar je identiteit en je purpose!

Voor jezelf en je team, on- of offline. 

‘Als alles tegen lijkt te zitten, vergeet dan niet dat vliegtuigen tegen de wind in opstijgen, niet met de wind mee!’ Henry Ford

‘Vooruitgang in zinvol werk is de belangrijkste van alle pogingen om mensen diep bij hun werk betrekken.’ Teresa Amabile, van Harvard in McKinsey Quartely 1/2012

Coaching & Therapie

Wat is Logotherapie & Existentiële Analyse?

Werk- en levensvreugde ontstaan daar waar we vanuit interne vrijheid kunnen handelen, als we vanuit ons hele zijn en onze diepste overtuiging kunnen functioneren. Als ons voelen, denken en handelen in overeenstemming zijn met onze meest eigen waarden.

De Logotherapie & Existentiële Analyse van Viktor Frankl is een waarden-georiënteerde richting in coaching en psychotherapie die zich ten taak stelt om individuen en groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar een zin- en betekenisvol (werk)leven. 

In plaats van onszelf te verliezen in ons werk en het leven, zouden we ons daarin juist moeten kunnen vinden!

Het bewustzijn van de eigen waarden werkt als een kompas en wijst ons, ook in moeilijke tijden de richting. Tegelijkertijd zijn er altijd factoren die de naald van zijn ijkpunt doen afwijken en het kompas op een dwaalspoor brengen, zodat wij onze essentie niet meer herkennen en onszelf verliezen. In de existentiële analyse onderzoeken wij dus de twijfels, vragen en angsten die onze waarden in de weg staan. 

In de Logotherapie & Existentiële Analyse zijn we gericht op dat wat wezenlijk voor je is. We gaan na waar waarden zijn ontstaan, of ze nog steeds relevant zijn en welke geactualiseerd dienen te worden.

Op deze manier ontspint zich een coherent levensverhaal, waardoor je ongekende krachten activeert en je beter kunt verhouden tot de actuele werkelijkheid.

Het begrip waarde mag op het eerste gezicht wat abstract zijn; veelal zijn we ons maar matige bewust van onze waarden. Zij vormen echter de basis van wie we zijn voor onszelf en anderen, onze identiteit.

Tenslotte 

In ons allen zit een mooie kern. Soms is deze zichtbaar, soms wat verborgen. Het doel van mijn werk als existentieel coach en logotherapeut is deze kern in zijn volle glans te laten stralen.

Werkwijze

Als expert van je eigen waarneming word je een actieve deelnemer in de verkennende gesprekken, de oefeningen en reflectieopdrachten waarmee we jouw waarden naar de voorkant van je bewustzijn halen.

Mijn werkwijze put uit mijn verschillende achtergronden.

Als logotherapeut ben ik gericht op het ont-dekken van de opdracht(en) die je je stelt. Hoe je vanuit verbinding met jezelf het beste in je naar boven haalt. Vanuit een geïntegreerd verleden ontstaat de vrijheid om ook in spannende situaties vanuit je diepste zijn te functioneren. De herwaardering van je levensverhaal genereert ongekende krachten.

Institut für Logotherapie & Praktische Philosophie, ILOPP 2018 – 2021

Als geaccrediteerd coach begeleid ik mensen bij het vinden van hun eigen weg, binnen en buiten het werk. Mijn focus ligt op persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap; beter kunnen samenleven en -werken, en waardegeoriënteerd leiderschap.

Coaching Academy International, CAI 2012 – 2015

Als organisatie-antropoloog werkzaam in de hoedanigheid van internationaal consultant houd ik mij al tientallen jaren bezig met thema’s als diversiteit en integratie. Respect voor en begrip van de ander veronderstellen naast zelfkennis en zelfacceptatie, ook zelfdistantie.

Vrije Universiteit Amsterdam, VU 1988 – 1991

Als dramadocent heb ik geleerd met verschillende ervarings-gerelateerde werkvormen te werken. Dat betekent dat we naast gesprekken ook aan de slag gaan met opdrachten en oefeningen. Dat kan gedurende het consult zijn of tussen de consulten als ‘huiswerk’. Waar zinvol, maken we gebruik van simulaties/rollenspellen, waarbij ik de rol van de antagonist op me neem.

Akademie voor Ekspressie & Kommunikatie, AVEK 1982 – 1987

Mijn begeleiding richt zich op je referentiepunten en de waarden die je keuzes leiden.

Wie ik ben

Het leven kent vele gezichten. Momenten van vreugde en succes, en die van teleurstelling en verlies, die van ‘is dit alles?’ en ‘wat nu?’, die van ‘heb ik dat nodig?’ en ‘wil ik dat wel?’.

Dat is voor mij niet anders dan voor jou. Ook mij vraagt het leven voortdurend om antwoorden.

Mijn leven heeft me op veel verschillende plekken gebracht. Als internationaal trainer en consultant ben ik met veel verschillende culturen in aanraking gekomen door op bijna alle continenten gewerkt te hebben. 

De constante in mijn werk was en is mijn oriëntatie op persoonlijke ontwikkeling.

Ik ben geboren en opgegroeid in Mönchengladbach, Duitsland, en 1976 voor mij studie naar Groningen verhuisd.

Sinds 1988 leef ik in Amsterdam en sinds 2001 leven we als gezin zo’n 3 a 4 maanden per jaar in Oaxaca, Mexico. Dit komt voort uit onze gezinssamenstelling. Ana, mijn echtgenote is van Mexicaanse oorsprong en heeft als professionele danseres in verschillende landen en met verschillende gezelschappen gedanst. Gezien onzer beider achtergrond (en de mondiale ontwikkelingen) hebben we ervoor gekozen om onze kinderen een meer mondiaal perspectief op het leven te geven.

Persoonlijk ervaar ik mijn werk en privéleven als heel verrijkend. Mijn 30+ jaar als internationaal management- en communicatieadviseur hebben me veel geleerd over mijn waarden, en mijn kijk op anderen en de wereld verbreed.

Het willen begrijpen wat ‘ons’ drijft blijft voor mij fascinerend. Als begeleider leer ik daardoor ook veel van degene die ik begeleid. Dat is altijd verrijkend. We leren aan en met elkaar. Door meer van mezelf te begrijpen kan ik me dan wederom beter in anderen verplaatsen, al blijf ik me ervan bewust dat onze ervaringen en motieven verschillen.

Als begeleider zoek ik eerder professionele betrokkenheid, dan professionele distantie.

Aangesloten bij volgende beroepsverenigingen, onderschrijf ik hun gedragscodes:

  • DGLE, Deutsche Gesellschaft für Logotherapie
  • NOBCO, Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches, en 
  • SIETAR, Society for Intercultural, Education, Training & Research

Henning Zorn

Meer weten? Contact!

Investeren in jezelf

Zoals gezegd, zet ik me in voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling en die van je team. Dat is een diepte-investering, vandaar dat we zeker moeten uitzoeken of mijn werkwijze past bij jouw vraag. Dat doen we altijd in een eerste sessie, waarna we de beslissing nemen of we met elkaar verder willen.  

Kosten

Normaalgesproken werk ik in sessies 1,5 uur. De kosten zijn:

€ 95,-* als het uit je eigen portemonnee komt.

€ 225,-* als het bedrijf of je werkgever betaalt.

€ 40,-* voor een beperkt aantal scholieren en studenten.

Voor team interventies wordt in gezamenlijkheid een plan uitgewerkt, en op basis daarvan vooraf een prijs afgesproken.

*alle prijzen excl. BTW

*Individuele afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang zonder kosten geannuleerd worden.

Locatie

Individuele consulten vinden normaalgesproken plaats in het centrum van Amsterdam. 
Daarnaast werk ik ook regelmatig in online sessies.

Contact

Contact kun je opnemen via info@poweredbymeaning.eu of via de telefoon. Je bereikt me op +31 (0)622492761

Mocht ik niet opnemen, spreek gerust in. Ik bel je zo spoedig mogelijke terug (mijn voicemail is in het Engels, maar je kan gewoon in het Nederlands inspreken).