Teams zijn het antwoord op de complexe vragen van onze tijd.

Echter, teamwork in zichzelf is ook al complex…

In een concurrerende wereld is er competitie tussen en binnen teams. 

‘Niets mis mee’, zou je kunnen denken. Competitie is immers een belangrijke motor voor succes!

Dat is waar. Zolang de gemeenschappelijke focus maar blijft liggen op de teamprestatie!

Competitie ontaardt echter vaak in een interne elleboogwedstrijd waarbij de leden elkaar de loef afsteken en meer gericht zijn op hun eigen succes dan op dat van het team. Het “wij”-bewustzijn van complementariteit en wederzijdse aandacht en respect gaan verloren.

Hier is het perspectief van gedeelde waarden en doelstellingen verdwenen en zijn aandacht en energie verschoven van een externe naar een interne gerichtheid. De aandacht voor gemeenschappelijke resultaten is verloren gegaan en competitie is contraproductief geworden!

Hoe anders zou een team functioneren als de interne dynamiek de principes van improvisatietheater zou volgen: 

– Kies een positie naast, in plaats van tegenover de ander. Zeg “Ja, en… (in plaats van “Nee, maar…”).

– We lossen het probleem samen op!

– We laten elkaar schitteren!

– Fouten maken hoort bij het spel. We zijn er samen verantwoordelijk voor. 

Voorwaarde hiervoor is dat leden vanuit eenzelfde insteek in het team staan, dat er sprake is van een gedeelde en geleefde raison d’être, het waarom en waartoe van het bestaan. Met andere woorden, als de leden geloven in hun gemeenschappelijke identiteit en betekenis. 

Wanneer het team vanuit deze samenbindende waarden opereert komen individuele competenties en invalshoeken tot inzet en werkt de resultaatgerichte focus als accelerator voor groei van de individuele leden en het team als geheel.

Neem contact met ons op als u het potentieel van uw team beter wilt benutten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *